outlets in Owerri

Owerri

SHIRLEY SUPREMO SHOPPING MALL, 32 EKWEMA CRESCENT, IKENEGBU LAYOUT

23408075091484

owerri@sundryfood.com

Owerri

Owerri Mall (Food Court, Owerri Mall, Egbu road, Owerri.

2348078990790

owerrimall@sundryfood.com